Thursday, May 1, 2008

Sekilas Mengenai Mazhab Ahlul Bait Di Oman

Masyarakat yang bermazhab Ahlul Bait di Oman hidup dalam suasana yang amat selesa dan kondusif. Penduduk Oman berjumlah lebih kurang 4.5 juta orang dan 60,000 orang daripadanya adalah terdiri dari pengamal mazhab Ahlul Bait. Jumlah mereka semakin bertambah ramai dari sehari ke sehari. Menurut laporan, masyarakat yang bermazhab Ahlul Bait di Oman terdiri dari rakyat yang berbangsa India, Khojeh, Bahrain dan Iran.
3 orang Menteri Oman dan Datuk Bandar Maqat adalah dari kalangan pengamal mazhab Ahlul Bait. Dari aspek politik, Oman termasuk negara yang agak tertutup. Masyarakat yang bermazhab Ahlul Bait di negara tersebut tidak melakukan sebarang aktiviti politik. Namun hal ini berbeza di sektor kebudayaan di mana mereka sangat aktif kerana di bidang ini mereka diberi kebebasan.
Kedai buku yang terbaik di negara Oman adalah milik seorang pendokong mazhab Ahlul Bait. Lebih kurang 90% dari mereka bertaklid kepada Ayatullah al-'Uzhma Sayyid Ali Sistani. Kadangkala mereka mengirimkan pesawat peribadi kepada Jawad Shahrestani yang merupakan menantu dan wakil Ayatullah al-'Uzhma Sayyid Ali Sistani di Iran untuk datang melawat ke negara Oman.
Sementara itu, buku fatwa Ayatullah al-Uzhma Sayyid Ali Khamenei juga dapat ditemui dengan mudah di negara ini.
Majlis sempena memperingati hari 'Asyura sering diadakan oleh masyarakat bermazhab Ahlul Bait di sana. Bahkan Raja Oman,Sultan Qaboos bin Said pernah memberikan salah seekor kudanya kepada mereka untuk digunakan dalam majlis tersebut.
Mazhab rasmi negara Oman adalah Ibadhiah. Mazhab ini pada asalnya adalah Khawarij namun telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dan penting. Mazhab Ibadhiah sangat bersikap toleransi dengan perbezaan pandangan. Mazhab ini sangat tidak dapat menerima fahaman Wahabi atau Salafi. Situasi ini amat membantu perkembangan dan penyebaran mazhab Ahlul Bait di sana.
Masyarakat Ahlul Bait yang beraliran Khojeh terdiri dari kalangan orang-orang yang kaya di negeri ini dan mempunyai pengaruh dan kedudukan yang baik di sisi masyarakat umum. Di masa lalu, ketika suasana ekonomi pemerintah tidak begitu baik, masyarakat Ahlul Bait yang beraliran Khojeh ini turut membantu pemerintah dari aspek ekonomi sehingga menjalinkan hubungan yang amat baik dan akrab di antara pemerintah dengan masyarakat yang bermazhab Ahlul Bait.
Mufti Oman yang bermazhab Ahlus Sunnah, Syeikh Ahmad Khalili pernah menulis sebuah puisi yang mengandungi pujian kepada Imam Khomeini (qs) serta menunjukkan kecintaannya yang mendalam.
Sejumlah pelajar-pelajar yang bermazhab Ahlul Bait dari Oman ketika ini sedang menuntut ilmu Ahlul Bait di Qom, Iran bahkan di Oman sendiri terdapat hauzah (madrasah) yang dimiliki oleh masyarakat Ahlul Bait.

1 comment:

Ex Starians said...

Maklumat ini amat membantu memahami situasi di negara lain, terima kasih.