Friday, July 18, 2008

Sayyid Hasan Nasrullah...Pemimpin Yang Paling Dikagumi Oleh Sunni Dan Syi'ah


Hasil tinjauan pendapat yang dilakukan oleh "Saban Center" di Brookings Institution, Washington baru-baru ini menunjukkan bahawa pemimpin tertinggi Hizbullah Hujjatul Islam Sayyid Hasan Nasrullah menjadi tokoh pemimpin yang paling dikagumi di dunia Arab ketika ini.
Hasil tinjauan pendapat tersebut telah disiarkan pada 16 Julai 2008, bersamaan dengan berlangsungnya proses pertukaran tawanan di antara Israel dan Hizbullah. Kaji selidik itu turut melibatkan 4,000 responden dari negara yang majoriti penduduknya adalah Muslim Sunni seperti Mesir, Arab Saudi, Lebanon, Maghribi, Jordan dan UAE.
Lebih kurang 26 peratus responden menyatakan bahawa pemimpin yang paling mereka kagumi ialah Sayyid Hasan Nasrullah.
Setelah Hasan Nasrullah, 16 peratus responden memilih Presiden Syria, Bashar al-Asad dan 10 peratus responden pula memilih Presiden Iran, Dr Mahmud Ahmadinejad sebagai pemimpin yang paling mereka kagumi ketika ini.

No comments: