Saturday, August 30, 2008

MUQTADA AS-SADR : JUMAAT PERTAMA RAMADHAN HARI ANTI PENJAJAHAN

Hujjatul Islam, Sayyid Muqtada as-Sadr, pemimpin Gerakan Sadr Iraq meminta seluruh rakyat Iraq agar menjadikan hari Jumaat pertama dalam bulam Ramadhan sebagai Hari Anti Penjajahan peringkat nasional. Dalam sebuah kenyataannya yang ditujukan kepada seluruh rakyat Iraq, dalam dan luar negara, begitu juga kepada mereka yang ingin sekadar berada di dalam rumah agar menyatakan penentangan mereka terhadap penjajahan Amerika Syarikat.
Muqtada as-Sadr adalah seorang ulama Syiah Iraq yang sangat kuat menentang kehadiran tentera asing, khususnya Amerika Syarikat di Iraq. Down With America !

No comments: