Thursday, August 21, 2008

SOKONGAN TERHADAP KESEPAKATAN HIZBULLAH & KELOMPOK SALAFI (WAHABI) DI LEBANON
'Allamah Ayatullah al-Uzma Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, marji' dan tokoh ulama Syi'ah di Lebanon menyokong kuat perjanjian persefahaman yang ditandatangani antara Hizbullah dan kelompok-kelompok Islam yang beraliran Salafi (Wahabi) di Lebanon untuk bekerjasama bagi menghadapi pelbagai fitnah ke atas Islam di negara tersebut.
'Allamah Sayyid Husain Fadhlullah menegaskan bahawa beliau mendukung segala usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah perselisihan di antara ummat Islam, menghapuskan fenomena pengkafiran sesama mereka dan mewujudkan pendekatan di antara mazhab Ahlus Sunnah dan Syi'ah.
Perjanjian persefahaman itu merangkumi 8 fasal, antaranya :
1-Pengharaman membunuh sesama Muslim.
2-Pencegahan munculnya fitnah.
3-Menentang setiap perancangan Amerika Syarikat dan regim Zionis Israel yang sering memanfaatkan fitnah yang berunsur keagamaan.
4-Menolak sebarang usaha pengkafiran di antara pengikut mazhab Syiah dan Ahlus Sunnah.
5-Pembentukan Majlis Jawatankuasa Ulama dari kedua mazhab untuk membahas dan menyelesaikan sebarang perselisihan yang berlaku.
Dengan termeterainya perjanjian persefahaman tersebut ianya diharapkan akan dapat mencegah munculnya konflik dalaman di kalangan ummat Islam di Lebanon yang bakal dieksploitasi oleh pihak musuh. Lebih kurang 2 tahun yang lalu, pihak Hizbullah juga pernah menandatangani perjanjian yang sama dengan Parti Pembebasan Kebangsaan Lebanon yang dipimpin oleh Michel Aoun.
Allahu Akhbar !

No comments: