Thursday, September 18, 2008

Lailatul Qadr...Malam Kesyahidan Imam Ali b Abi Thalib (as)

‘Demi Tuhan Ka’bah, Aku Telah Mencapai Kejayaan’ (Ali bin Abi Thalib)

19 Ramadhan 40 H, di saat fajar menyingsing, ketika Imam Ali bin Abi Thalib (as) bersiap sedia untuk memimpin pasukannya menuju ke Shiffin untuk kembali memerangi Mu'awiyah, Abdul Rahman bin Muljam al-Muradi telah menghunjamkan pisau belati ke kepalanya yang suci di mihrab Masjid Kufah ketika sedang memimpin solat Subuh. Imam syahid tiga hari kemudian iaitu pada 21 Ramadhan 40H... Innaa lillaah wa innaa ilaihi raaji'uun...
Menurut riwayat Ibnu Sa’ad, tiga orang Khawarij bernama Abdul Rahman bin Muljam, Burak bin Abdullah at-Tamimi dan Amru bin Bukair at-Tamimi telah bersumpah di Mekah untuk membunuh Imam Ali (as), Mu'awiyah dan 'Amru bin al-'Ash. Untuk mengunjungi sahabat Khawarijnya, Abdul Rahman pergi ke Kufah. Ketika dia dalam perjalanan untuk menemui sekelompok bani Taim ar-Rabab, dia melihat seorang gadis bernama Qutsam binti Syajannah bin 'Adi yang ayah dan saudara-saudaranya telah terbunuh dalam perang Nahrawan. Ketika Ibnu Muljam melamarnya, dia meminta mahar sebesar 3000 (Dinar) berserta pembunuhan ke atas Imam Ali (as). Dia pernah bercerita, kerana alasan inilah dia tanpa rencana sebelumnya datang ke Kufah. Dia menyapu pada pedangnya dengan racun berbisa lalu menyerang kepala Imam Ali (as). Akibat dalamnya luka yang dideritainya, ditambah dengan racun yang disapukan di pedang tersebut menyebabkan kesyahidannya. Berdasarkan riwayat, pada malam pembunuhan itu, Ibnu Muljam ada di rumah Asy’ats bin Qais.
Berbagai riwayat menunjukkan bahawa Imam diserang oleh Ibnu Muljam ketika berada di dalam masjid. Menurut riwayat yang lain, baginda diserang ketika sedang membangunkan para sahabatnya untuk solat Subuh. Banyak sumber sejarah mendukung kenyataan itu meskipun ada riwayat yang menyebutkan bahawa baginda diserang ketika sedang melakukan solat Subuh. Maitsam bin Tammar meriwayatkan bahawa Imam baru sahaja memulakan solat Subuh. Tidak lama kemudian, ketika beliau sedang membaca sebelas ayat dari Surah Muhammad, Ibnu Muljam menyerang dan melukakan kepala Imam. Menurut riwayat dari keturunan Ju’dah bin Hubairah, Imam terluka ketika sedang melakukan solat. Ju’dah adalah putera dari Ummu Hani (saudari Imam) yang sering mengimami solat bagi menggantikan Imam dan diriwayatkan bahawa beliau meneruskan solat ketika Imam (as) tercedera akibat serangan Ibnu Muljam itu. Syeikh Thusi juga menguatkan riwayat di atas. Namun, Muttaqi al-Hindi melaporkan bahawa Ibnu Muljam menyerang Imam sewaktu Imam kembali sujud. Ahmad bin Hanbal mahupun Ibnu 'Asakir menguatkan riwayat ini. Ibnu 'Abdil Barr menyatakan bahawa tidak ada kesepakatan tentang apakah Imam diserang ketika sedang melaksanakan solat atau sebelumnya dan apakah ada yang menggantikan Imam memimpin solat atau Imam sendiri yang mengimami solat sampai selesai. Banyak pendapat menyatakan bahawa Imam meminta Ju’dah menjadi Imam solat untuk meneruskan solat yang belum selesai.
Sejumlah besar hadis telah diriwayatkan dari jaluran Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah mengenai perasaan Imam pada malam sebelum terjadinya peristiwa itu. Ibnu Abi Dunya mengutip daripada Imam Baqir (as) yang bersabda bahawa Imam Ali (as) amat menyedari kesyahidan yang bakal menjemputnya. Sewaktu terluka, Imam (as) langsung berseru,

فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ
“Demi Tuhan Ka’bah, Aku Telah Mencapai Kejayaan.”

Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan wasiat Imam (as) dari beberapa jalur sanad termasuk wasiat tentang kewangan dan pesanan-pesanan agama. Pesanan paling penting yang disampaikan oleh Imam adalah sebagai berikut :
"Peliharalah hubungan kekerabatan, perhatikanlah faqir miskin dan jiran tetangga, ikutilah tuntutan al-Quran, dirikanlah solat sebagai tiang agama, haji, puasa, jihad, zakat menurut ajaran Ahlul Bait Nabi yang maksum, layanilah hamba-hamba Allah, laksanakanlah perkara makruf dan cegahlah kemungkaran." Diriwayatkan, pada 21 Ramadhan menjelang wafatnya, beliau menggumamkan zikir “لا إله إلا الله” (Tidak ada Tuhan selain Allah) lalu beliau membaca ayat,


فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"Barangsiapa membuat kebajikan seberat zarrah, dia akan melihat (hasilnya), dan barangsiapa melakukan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (akibatnya).(al-Zalzalah : 7-8) dan menghembuskan nafas terakhirnya.


Menurut riwayat lain, setelah kesyahidannya, Imam Hasan (as), Imam Husain (as), Muhammad bin Hanafiyyah, Abdullah bin Ja’far dan beberapa orang anggota keluarga Ahlul Bait membawa jenazah Imam (as) keluar dari kota Kufah di malam hari dan menyemadikan Imam (as) secara rahsia. Ini dilakukan kerana bimbang kelompok Khawarij dan pengikut Umayyah akan menggali maqam Imam (as).

RUJUKAN :

Thabaqât al-Kubrâ : 3/35-38
Maqtal al-Imâm Amîr al-Mu’minîn : 36/13
Ibid. 29, no. 4; 35 no. 12
Ibid. 28,33 no.11
Ibid. 30 no.5
Ibid. 30 no.6
al-Amâli : 3/18
Kanz al-`Ummâl : 17/170 (edisi kedua);

al-Amâli fî Âtsâr ash-Shahab : 103-104
al-Fadâ’il : 38/63 (terbitan Qom)
Tarjamât al-Imâm `Alî bin Abî Thâlib : 3/361 (edisi kedua)
Al-Isti`âb (catatan pinggir Ishâbah) : 3/39
Al-Isti`âb : 33-34 ni.12; Abu Nu1aim bersama beberapa ahli hadis lainnya meriwayatkan bahawa Nabi saw telah menjelaskan tentang kesyahidannya yang bakal berlaku.

Ma’rifat ash-Shahabah : 1/295-296
Ibid. 39 no. 20; catatan kaki,

Imâmah wa as-Siyâsah : 160,
Anshâb al-Asyrâf : 2/499
Maqtal al-Imâm Amîr al-Mu’minîn : 45-46Ibid. 79 no.68

No comments: