Thursday, December 4, 2008

IRAN BERUSAHA HAPUSKAN HUKUMAN PENJARA

Menteri Kehakiman Republik Islam Iran, Gholam Hossein Elham memaklumkan bahawa kerajaan Iran sedang berusaha ke arah penghapusan hukuman penjara. Beliau menyifatkan hukuman penjara sebagai bertentangan dengan falsafah pelaksanaan hukuman.
Menurutnya, badan kehakiman telah melaksanakan beberapa langkah untuk menerapkan hukuman alternatif. Namun proses ini memerlukan pembaharuan undang-undang dan pemberian autoriti yang lebih meluas kepada para hakim untuk menjalankan hukuman alternatif itu.
Tambahnya, pengklasifikasian para tahanan, peningkatan kemudahan kesihatan, kualiti makanan dan penyediaan fasiliti latihan kerja merupakan sebahagian dari usaha kerajaan Iran untuk mengembalikan para tahanan ke dalam masyarakat.

No comments: