Tuesday, November 18, 2008

PRESIDEN IRAN BERDAKWAH KEPADA OBAMA

*Sumber : Blog Roslan SMS Corner (www.n32.blogspot.com)

Ramai masih memperkatakan darihal kemenangan besar Barack Obama sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-44. Rakyat dan pemimpin kita juga masing-masing turut tidak ketinggalan memberikan komen dan ulasan terhadap kemenangan bersejarah ini yang akan menyaksikan buat pertama kali dalam sejarah dunia seorang berkulit hitam akan mengangkat sumpah dan berkhidmat sebagai Presiden Amerika mulai 20 Januari 2009 ini. Dalam hal ini saya mahu berkongsi dengan satu lagi sejarah, iaitu perutusan ucapan tahniah dari Presiden Republik Islam Iran iaitu Presiden Dr Mahmoud Ahmadinejad. Mengapa ia bersejarah? Kerana tidak pernah sebelum ini Presiden Iran mengutuskan perutusan sedemikian kepada Presiden Amerika sejak Revolusi Islam Iran 1979.
Presiden Iran itu memulakan suratnya dengan kalimah mulia iaitu “Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani” dan di perenggan pertama suratnya beliau terus menyampaikan dakwahnya : "As you know, the chances that God gives to his subjects pass swiftly. They can be used for the perfection of humanity and to the benefit of nations or, God forbid, to the detriment of nations."("Sebagaimana yang Tuan tahu, peluang yang diberikan oleh Allah swt kepada hambaNya bergerak deras. Peluang itu boleh digunakan untuk kebaikan manusia sejagat dan manfaat negara-negara lain atau, pohon dijauhkanNya, untuk kemusnahan dunia"). Untuk makluman sejak hampir 30 tahun lalu, Iran tiada hubungan diplomatik dengan Amerika. Melalui kemenangan Obama ini barangkali Ahmadinejad melihatkan bahawa di sana ada peluang untuk Amerika berbincang kembali dengan Iran demi kebaikan dunia. Dan surat beliau ini juga mencerminkan keikhlasan negaranya dan jiwa besar seorang pemimpin Islam. Surat beliau kepada Obama ini sungguh cantik susunan bahasanya dan ternyata merupakan suatu permulaan yang baik ke arah kestabilan dunia dan menggugurkan sebarang dakyah dan prasangka jahat terhadap Islam. Beliau menambah :
"The great civilization-building and justice-seeking nation of Iran would welcome major, fair and real changes, in policies and actions, especially in this region."("Negara Iran yang merupakan negara pembina tamadun dan pencetus keadilan akan mengalu-alukan sebarang perubahan yang besar dan adil terutama dalam dasar dan pelaksanaan terhadap rantau sebelah sini").
"If steps are taken in the path of righteousness, toward the goal of carrying out the teachings of the holy prophets, it is hoped that almighty God will help and that the enormous damage done in the past will be somewhat diminished."("Sekiranya langkah-langkah ini diambil menuju ke arah yang hak, ke arah pelaksanaan apa yang diajar oleh para Rasul, adalah diharapkan Allah Yang Maha Berkuasa akan membantu kita dan segala pergeseran yang lampau akan akhirnya berjaya diatasi"). Demikianlah besarnya harapan dan impian Presiden Iran terhadap bakal Presiden baru Amerika Syarikat ini. Memang tinggi harapannya tetapi bagi sebuah negara yang telah sekian lama disenaraihitamkan oleh Amerika, ia barangkali satu permulaan dan percubaan yang baik. Apa yang menarik perhatian saya adalah kekuatan mesej dakwah yang terkandung dalam surat tersebut. Sepatutnya kekuatan seumpama ini turut dipamerkan oleh sesiapa sahaja yang berjuang untuk memartabatkan Islam. Di penghujung suratnya Presiden Iran itu menyebut :
"I ask the high God to grant all of humanity and all nations health and happiness, honor and prosperity, and to grant rulers and officials the ability to learn from the past and to use every chance to serve, to spread love and kindness, to eradicate oppression, to do justice and to follow the holy guidelines." ("Saya memohon agar Allah mengurniakan kepada semua negara dan bangsa kesihatan dan kebahagian, penghormatan dan kesejahteraan serta mengurniakan kepada semua pemimpin dan para pegawai mereka kemampuan untuk belajar dari peristiwa yang lepas dan agar menggunakan setiap peluang memerintah yang diberi untuk menyebarkan kasih sayang dan kebaikan, menghapuskan penindasan dan memberikan keadilan serta mengikuti garis panduan yang Mahasuci yang telah ditetapkan"). Sama-samalah kita menunggu surat balasan dari Obama pula. Allahu Akbar !!!

No comments: